Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

0241-978 78-0

Bel ons op

info@huellenkremer.de

Schrijf ons

TÜV BIJSTAND / DEFECT HERSTEL

VOLDOEN AAN WETTELIJKE CONTROLES

Als WHG-erkend tankbeveiligingsbedrijf en jarenlange partner van TÜV, DEKRA en talrijke expertbureaus ondersteunen wij u bij de planning en uitvoering van de wettelijk voorgeschreven keuringen. Ons dienstenaanbod begint met het maken van een afspraak met een keuringsinstituut of een deskundige. Een ervaren monteur van tankbeveiliging komt dan ter plaatse om uw tanksysteem te inspecteren.

Veel exploitanten van tanksystemen weten niet of en wanneer zij wettelijk verplicht zijn hun tanksysteem te laten inspecteren. Wij kennen de juridische situatie precies en informeren u graag in detail over de geldende wettelijke voorschriften.

Opvangbakken van GFK in een smeermiddelenmagazijn in Düren aangepast vanwege diverse TÜV-gebreken.
Het achteraf aanbrengen van een lekbeschermende bekleding in een speciale keldertank met bescherming tegen drijfvermogen als gevolg van diverse gebreken en de bijbehorende TÜV-keuring.
Demontage van een enkelwandig accutanksysteem met een zwaar gecorrodeerde stalen lekbak en aansluitend levering en montage van een nieuw dubbelwandig accutanksysteem van Werit.
Previous
Next

MOET U WETEN DAT...

U als exploitant van …

  • bovengrondse tankinstallaties met een capaciteit van 10.000 liter of meer
  • exploitanten van ondergrondse tankinstallaties

bent u wettelijk verplicht een deskundige opdracht te geven uw tanksysteem te inspecteren?

een test …

  • voor ingebruikname
  • na een belangrijke verandering
  • met regelmatige tussenpozen
  • bij de definitieve ontmanteling

moet worden uitgevoerd door een deskundige?

PROFESSIONELE PLICHT
ALLEEN PROFESSIONALS ZIJN HIER TOEGESTAAN!

Voor exploitanten van een stookolieverbruiksinstallatie met een vulinhoud van 10.000 liter of meer geldt: Alle werkzaamheden – te beginnen bij de installatie en opstelling, via onderhoud en reparatie, tot en met de reiniging – mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bedrijven die gespecialiseerd zijn in tankbeveiliging en die een bewijs van erkenning conform de Wet op de waterhuishouding (WHG) kunnen overleggen. In de regel geldt dit ook voor de installatie van lekbeschermingsvoeringen en het aanbrengen van inwendige tankcoatings.

UW VOORDEEL:
ONMIDDELLIJK HERSTEL VAN GEBREKEN BESPAART DURE INSPECTIES ACHTERAF

Op de keuringsdatum vergezelt onze tankbeveiligingsmonteur de deskundige bij zijn controle. Eventueel geconstateerde gebreken worden dan onmiddellijk door onze deskundige medewerkers verholpen, zodat kostbare vervolginspecties meestal kunnen worden vermeden. Als gespecialiseerd bedrijf in tankbeveiliging, erkend volgens de Wet op de Waterhuishouding (WHG), zijn wij bevoegd om reparaties uit te voeren aan stookolieverbruiksinstallaties met een opslagvolume van 10.000 liter of meer en schriftelijk te verklaren dat de gebreken naar behoren zijn verholpen.

Sicherheitstank Techno von Werit

Praat tegen me.

weekdagen van 7.30 tot 17.00 uur.

of gebruik ons contactformulier direct hieronder.