Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

0241-978 78-0

Bel ons op

info@huellenkremer.de

Schrijf ons

Imprint

Imprint

Hüllenkremer GmbH
Eisenbahnweg 60
52068 Aachen
0241-978 78-0
0241-978 78-22
 

Bedrijfsleiders: Tim Hüllenkremer en Walter Hüllenkremer

Kantongerecht: Amtsgericht Aken
Handelsregisternummer: HRB 3316

Omzetbelastingidentificatienummer overeenkomstig § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE814662797

INHOUD VAN HET ONLINE-AANBOD

Hoewel wij er steeds naar streven de informatie op onze websites accuraat en up-to-date te houden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen ons of de auteur met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover bij ons of bij de auteur geen sprake is van opzettelijke of grof nalatige schuld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

COPYRIGHT

Hüllenkremer GmbH is als enige gerechtigd tot het auteursrecht van alle internetinhoud. Het gebruik of het downloaden van de inhoud, bijv. afbeeldingen, geluiden of teksten, in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van Hüllenkremer GmbH niet toegestaan.

REFERENTIES EN LINKS

Bij directe of indirecte verwijzing naar links die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Hüllenkremer GmbH liggen, is uitsluitend de aanbieder van deze pagina’s aansprakelijk. Hüllenkremer GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke links. Alleen de aanbieder van deze pagina’s is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie.
Voor de integratie van inhoud van de internetpagina’s van Hüllenkremer GmbH in internetpagina’s van andere aanbieders (framing) is de voorafgaande toestemming van Hüllenkremer GmbH nodig, tenzij na de integratie duidelijk herkenbaar is dat het om inhoud van Hüllenkremer GmbH gaat.

Praat tegen me.

weekdagen van 7.30 tot 17.00 uur.

of gebruik ons contactformulier direct hieronder.