Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

0241-978 78-0

Bel ons op

info@huellenkremer.de

Schrijf ons

BUITENGEBRUIKSTELLING EN ONTMANTELING VAN TANKS

SNEL, SCHOON, MILIEUVRIENDELIJK

Hebt u besloten over te schakelen op een andere vorm van energie, bv. gas- of pelletverwarming? Of voldoet uw oude tanksysteem niet meer aan de huidige veiligheids- en waterwettelijke eisen?

In beide gevallen moet u een erkend bedrijf voor tankbeveiliging belasten met de verwijdering van uw tanksysteem overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de waterhuishouding (WHG) en de voorschriften van de Verordening inzake systemen voor het omgaan met stoffen die gevaarlijk zijn voor water (VAwS). Tankverwijdering hoort in professionele handen en omvat de buitenbedrijfstelling en daaropvolgende ontmanteling van uw tanksysteem. Hüllenkremer GmbH is al meer dan 50 jaar actief op het gebied van tankverwijdering. Wij kennen de documentatieverplichtingen en de wettelijke voorschriften die in acht moeten worden genomen voor een correcte tankontmanteling en milieuvriendelijke tankontmanteling.

VERANDERINGEN IN HET GEBRUIK VAN TANKPARKEN

Buiten gebruik gestelde tanksystemen behoeven niet noodzakelijkerwijs te worden ontmanteld en verwijderd. Na een grondige reiniging kunt u uw oude stookolietank bijvoorbeeld als watertank gebruiken. Wij informeren u graag over de wijziging van het gebruik van tankinstallaties en helpen u om de waardevolle grondstof regenwater zinvol te gebruiken en tegelijkertijd uw drinkwaterverbruik te verminderen.

Tankinstallaties die niet langer nodig zijn, moeten buiten gebruik worden gesteld of worden gereinigd overeenkomstig de officiële voorschriften. Wij voeren alle werkzaamheden uit en begeleiden u tot aan de TÜV-keuring.
Reiniging en verwijdering van twee cilindrische stookolietanks met een inhoud van 100.000 liter elk bij BGZ in Simmerath.
Tankontmanteling van een keldertank die van buiten zwaar gecorrodeerd was.
Demontage van een ovaal, enkelwandig stalen accutanksysteem met daaronder aansluitende leidingen.
Aftappen en buiten bedrijf stellen van een benzineafscheider.
Leegmaken en verwijderen van benzinepompen uit een benzinestation.
Previous
Next

TANK SLUITEN

Voordat uw stookolietank kan worden ontmanteld en afgevoerd, moet de tankinstallatie op de juiste wijze buiten bedrijf worden gesteld door een wettelijk erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in tankbeveiliging. Onze werknemers voeren alle noodzakelijke werkzaamheden routinematig en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften uit. Eerst wordt de tank leeggemaakt en grondig gereinigd. Alle restanten van het opslagmedium, zoals stookolie en olieslib, worden verwijderd en op de juiste wijze afgevoerd. Hetzelfde geldt voor eventuele corrosiewerende coatings en lekwerende bekledingen (plastic voeringen) die in de tank zijn aangebracht. Alle pijpleidingen en fittingen worden eveneens vakkundig gedemonteerd. Ten slotte moeten alle werkzaamheden door een deskundige worden geïnspecteerd en gedocumenteerd in het wettelijk vereiste ontmantelingscertificaat. Deze wordt vervolgens ter informatie naar de lagere waterbeheerder gezonden.

Tankstilllegung mit TÜV-Abnahme
Tankontmanteling met bijbehorende TÜV-acceptatie op het industrieterrein Würselen.

TANKDEMONTAGE

In vijf decennia hebben wij tanks ontmanteld in de meest uiteenlopende ontwerpen en afmetingen. Dit maakt ons tot een sterke partner als het gaat om de professionele ontmanteling van tankinstallaties met een inhoud van 500 tot 500.000 liter. Onze vakkundige medewerkers demonteren routinematig, schoon en snel stalen accutanks, kunststof accutanks, GVK accutanks en keldergelaste opslagtanks voor stookolie. Elke beweging is perfect. Eerst worden de gereinigde tanks ter plaatse geopend en vervolgens met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften in stukken gedemonteerd, afgevoerd en vakkundig verwijderd overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de waterhuishouding (WHG).

Demontage eines kellergeschweißten Stahltanks
Tankontmanteling van een keldergelaste stalen tank.

Praat tegen me.

weekdagen van 7.30 tot 17.00 uur.

of gebruik ons contactformulier direct hieronder.