Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

0241-978 78-0

Bel ons op

info@huellenkremer.de

Schrijf ons

SCHEIDINGSMIDDEL SERVICE

in Aken, Düren, Keulen, Neuss en Düsseldorf

ALL-ROUND SERVICE VAN DE EXPERT

Op grond van de respectieve nationale waterwetten en de bijbehorende DIN-normen zijn exploitanten van afscheidersystemen (vetafscheiders en afscheiders voor lichte vloeistoffen) verplicht deze om de 5 jaar en bij nieuwe systemen vóór de ingebruikneming door een erkende gespecialiseerde instantie te laten keuren, zodat de werking en de goede werking gegarandeerd zijn.

Naast de wettelijke verplichting is het ook uit economisch oogpunt van belang eventuele lekken in olieafscheiders in een vroeg stadium op te sporen, zodat de schade zo kosteneffectief mogelijk kan worden hersteld.

Als erkend afscheiderservicebedrijf bieden wij een all-round service voor alle soorten lichte vloeistofafscheidersystemen:

  • Algemene inspectie incl. lektest
  • Halfjaarlijks onderhoud (onderhoudscontract)
  • Maandelijkse controle
  • Installatie van waarschuwingssystemen
  • Het bijhouden van een operatiedagboek
  • Advies en sanering

Praat tegen me.

weekdagen van 7.30 tot 17.00 uur.

of gebruik ons contactformulier direct hieronder.