Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

Eisenbahnweg 60

52068 Aachen (Hoofdkantoor)

+49(0)241-978 78-0

Bel ons op

info@huellenkremer.de

Schrijf ons

SCHOONMAKEN VAN TANKS

Waardevast, materiaalvriendelijk en kosteneffectief

Stookolie is onderhevig aan een verouderingsproces waarbij zwevende deeltjes worden gevormd die zich afzetten op de bodem van uw stookolietank. Samen met het condenswater vormt zich een olieslib op de bodem van de tank. Als dit in de olieleidingen terechtkomt, kan dit een storing in de brander veroorzaken. In het geval van stalen tanks bestaat ook het risico dat de agressieve afzettingen corrosieschade (pitting) aan de tankwanden veroorzaken. Tankreiniging voorkomt onnodige storingen van de verwarmingsinstallatie en beschermt tegen de ernstige gevolgen van een lekkende stookolietank. Indien dit regelmatig gebeurt, kunnen onherstelbare schade aan uw tanksysteem en de daaruit voortvloeiende hoge vervolgkosten effectief worden vermeden. Onze ervaring van meer dan 60 jaar leert dat tankreiniging om de 5 jaar wordt aanbevolen.

Dit is hoe een tankreiniging werkt:

In de regel duurt het schoonmaken van een tank een halve dag. De beschreven procedure geldt zowel voor stalen als voor plastic tanks.

STAP 1

Eerst wordt de schone stookolie die zich nog in uw olietank bevindt eruit gepompt en tijdelijk opgeslagen in een speciale container ter plaatse. Vervolgens wordt het olieslib van de bodem van de tank gezogen en op professionele wijze afgevoerd. Als de werking van uw verwarmingsinstallatie tijdens de tankreiniging moet worden gehandhaafd, zullen onze medewerkers een alternatieve olietoevoer voor uw brander installeren. Dit betekent dat het reinigen van de tank ook tijdens de verwarmingsperiode zonder problemen mogelijk is.

STAP 2

Nu maken onze ervaren tankbeveiliging monteurs uw olietank grondig schoon. Dit wordt gevolgd door een zorgvuldige inspectie van alle binnenwanden van de tank en een revisie van het gehele tanksysteem. Alle inspectieresultaten worden voor u gedetailleerd gedocumenteerd in een tankinspectierapport.

STAP 3

Ten slotte wordt de tijdelijk ter plaatse opgeslagen stookolie via een fijnfiltersysteem teruggepompt in de gereinigde tank.

Vragen en antwoorden

Als u meer wilt weten over tankreiniging, geven wij u graag gedetailleerde en deskundige informatie. Als kleine onlinedienst hebben wij de antwoorden op vaak gestelde vragen hieronder voor u samengevat:

Er zit nog stookolie in de tank. Kan de tank nog worden gereinigd?

Ja, tijdelijke opslag van maximaal 10.000 liter stookolie is mogelijk in onze speciale containers. U hoeft dus niet onnodig te wachten met de tankreiniging. Integendeel: als de resthoeveelheid stookolie in kunststofbatterijtanks te klein is, kan de aanwezige stookolie niet meer van het olieslib worden gescheiden en moet deze samen met het olieslib worden afgevoerd. Dit is dubbel vervelend vanuit kostenoogpunt.

Is tankreiniging mogelijk tijdens de verwarmingsperiode?

Ja, tankreiniging is het hele jaar door mogelijk. Om een ononderbroken werking van het verwarmingssysteem te verzekeren en onnodige afkoeling van de woonruimte te voorkomen, kan een reservoir met stookolie op de toevoerleidingen van de brander worden aangesloten voor de tijd dat het reservoir wordt gereinigd.

Welke nadelige effecten (vuil/lawaai) moeten worden verwacht?

De reiniging van de tank is een schone zaak, aangezien zowel de stookolie als het olieslib rechtstreeks uit de tank worden gezogen met een slang. Alle plaatsen waar stookolie zou kunnen ontsnappen, worden extra beveiligd door onze tankbeveiligingsmonteurs. De enige geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de gebruikte pompen.

Wat kost een tankreiniging?

Deze vraag kan niet in één keer worden beantwoord, aangezien de omvang van de vereiste werkzaamheden afhangt van vele individuele factoren, zoals het ontwerp van uw stookolietank, de toestand van uw tanksysteem en de plaatselijke omstandigheden. Op verzoek bezorgen wij u graag een persoonlijke vaste prijsofferte.

Zijn de kosten voor het schoonmaken van tanks ook fiscaal aftrekbaar voor particuliere huishoudens?

Aangezien het grootste deel van de kosten voor tankreiniging uit arbeidsloon bestaat, kunnen deze overeenkomstig § 35a van de wet op de inkomstenbelasting fiscaal worden gevorderd.

Wat is de betekenis van het verslag van de tankinspectie?

In geval van een verzekeringsclaim is het door ons afgegeven tankinspectierapport een belangrijk bewijs dat u aan uw verplichting hebt voldaan om uw tanksysteem naar behoren te onderhouden en te onderhouden.

Praat tegen me.

weekdagen van 7.30 tot 17.00 uur.

of gebruik ons contactformulier direct hieronder.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner